ksiądz
 
Encyklopedia PWN
ksiądz
[słow. knęg, knędz < starogerm. kuning],
hist.:
1) tytuł słowiański (ruskie kniaź, czeskie knieze, południowosłowiańskie knez), początkowo oznaczający członków starszyzny plemiennej, w państwach wczesnośredniowiecznych — możnych, z czasem — niekoronowanych władców (w formie książę) i biskupów (później także innych duchownych);
2) pot. określenie duchownego katolickiego, prezbitera, uprawnionego do odprawiania mszy świętej, niższego w hierarchii od biskupa.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia