ksantogeniany
 
Encyklopedia PWN
ksantogeniany
[gr. xanthós ‘żółty’, génos ‘pochodzenie’],
pochodne nieorg. lub org. kwasów ksantogenowych, o wzorze ogólnym: , gdzie R — alkil, Me — jon metalu (sole) lub alkil albo aryl (estry);
sole otrzymuje się przez działanie alkoholu i wodorotlenków litowców na disiarczek węgla, estry (diestry kwasu ditiowęglowego) — przez działanie fluorowcoalkilów na sole; ksantogeniany organiczne są stosowane w syntezie chem. (otrzymywanie tioli, alkenów), a nieorg. m.in. w procesach flotacji rud siarczkowych, jako przyspieszacze wulkanizacji kauczuku; ksantogenian celulozy jest produktem pośrednim w wytwarzaniu jedwabiu wiskozowego.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia