krzemki
 
Encyklopedia PWN
krzemki,
dwuskładnikowe połączenia krzemu z metalami;
substancje krystal. o połysku metalicznym; zwykle bardzo twarde, trudno topliwe, odporne na działanie wody i rozcieńczonych kwasów; pod działaniem mocnych kwasów tworzą krzemowodory (silany); otrzymywane przez stapianie metali z krzemem lub redukcję krzemianów węglem; krzemek wapnia Ca2Si jest stosowany jako odtleniacz stali, krzemek molibdenu MoSi2 — do wyrobu oporowych elementów grzejnych do pieców elektr.; k., głównie metali szlachetnych (PtSi, IrSi) i lantanowców (m.in. TbSi) są stosowane w technologii materiałów mikroelektronicznych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia