krytyka
 
Encyklopedia PWN
krytyka
[łac. critica < gr. kritikḗ (téchnē) ‘sztuka osądzania, rozstrzygania’],
metodol., naukozn. analiza i ocena pewnej dziedziny ludzkiej działalności i jej wytworów ze względu na określone wartości (poznawcze, etyczne, estetyczne, praktyczne);
kryt. postawa — w najogólniejszym znaczeniu — jest związana z wszelką aktywnością umysłową zmierzającą do analizy i oceny wyników uprzedniej działalności, ustalenia rozbieżności między zamierzonym celem a osiągniętym rezultatem, wykrycia wad i niedociągnięć wykonanej pracy; świadomie prowadzona i traktowana jako odrębne zadanie rozwija się z postępem poszczególnych dziedzin kultury; do najbardziej rozwiniętych jej działów należą: krytyka naukowa, krytyka literacka, krytyka teatralna, krytyka muzyczna, krytyka filmowa.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia