kryterium
 
Encyklopedia PWN
kryterium
[łac. criterium < gr. kritḗrion ‘sprawdzian’, ‘probierz’],
metodol.:
1) w znaczeniu ogólnym — zasada wyznaczająca sposób osądzania czegoś pod względem obecności, braku lub stopnia posiadania pewnych cech, jakości;
2) filoz. w teorii prawdy — sprawdzian pozwalający na ocenę prawdziwości poznania i wiedzy ludzkiej (k. prawdy); w estetyce i etyce — kanony wyboru nacz. wartości (np. piękna, dobra), określające ich naturę i stanowiące podstawę ocen i norm;
3) log. zespół zasad i dyrektyw określających warunki poprawności wyrażeń (reguły ich sensu) i rozumowań (wnioskowania reguły) oraz poprawności strukturalnej teorii i systemów;
4) pot. sprawdzian, probierz, miernik czegoś.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia