kosztorys
 
Encyklopedia PWN
kosztorys,
ekon. niesformalizowany dokument ujmujący sumę kosztów gospodarczych lub innego przedsięwzięcia;
sumę wyznacza rodzajowa struktura kosztów przedsięwzięcia, wynikających z wyceny poszczególnych pozycji; struktura tych kosztów ma charakter indywidualny, a jej podstawę stanowi techniczny i organizacyjny projekt przedstawiający wykaz prac do wykonania, ich koszt i zużycie materiałów dla uzyskania zamierzonych efektów użytkowych; podstawę finansową kosztorysu stanowią m.in.: ceny, koszty, wynagrodzenia, prowizje oraz określane urzędowo podatki, cła, a także konieczne wydatki wykonawcy, wynikające z określonych przepisami lub umowami obowiązków dotyczących ubezpieczeń, zabezpieczeń, bhp i innych pośrednich lub pochodnych wydatków; wyróżnia się kosztorys: wstępny, ujmujący koszty projektowanego przedsięwzięcia; ślepy, stosowany przez organizatora przetargu, w którym znajdują się sporządzane wg schematu pozycje, wypełniane kwotowo przez oferentów realizatorów, co ułatwia porównywanie ofert; umowny, stanowiący podstawę kontraktu zawartego ze zleceniobiorcą; dodatkowy, ujmujący zmiany kosztorysu umownego; rozliczeniowy, stanowiący podstawę zapłaty za wykonaną umowę.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia