koszerne
 
Encyklopedia PWN
koszerne,
podatek pośredni płacony przez Żydów od konsumpcji mięsa koszernego (koszer);
w Galicji obowiązywał 1784–1848, w Księstwie Warszawskim — od 1809, w Królestwie Polskim — 1815–62; podatek, sprzeczny z zasadą swobód religijnych, był szczególnie uciążliwy dla biedoty żydowskiej.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia