kosiarka
 
Encyklopedia PWN
kosiarka,
maszyna roln. konna lub ciągnikowa (zawieszana lub przyczepiana), służąca do koszenia zielonek niskołodygowych.
Pierwsze kosiarki zbudowano ok. 1850 w USA; ze względu na konstrukcję zespołu tnącego kosiarki dzielą się na nożycowe i rotacyjne. W grupie kosiarek nożycowych rozróżnia się kosiarki z palcowymi i bezpalcowymi zespołami tnącymi; zespół tnący palcowy stanowi listwa z nożykami, wykonująca w płaszczyźnie prostopadłej do kierunku ruchu maszyny ruch posuwisto-zwrotny względem nieruchomej belki z palcami, których krawędzie boczne tworzą przeciwostrza dla nożyków; w kosiarce nożycowej bezpalcowej zespół roboczy stanowią 2 listwy z zamocowanymi doń nożykami, wykonujacymi ruch przeciwbieżny; wydajność kosiarek nożycowych konnych wynosi ok. 0,4 ha/h, a ciągnikowych ok. 0,8 ha/h; kosiarki rotacyjne ze względu na sposób doprowadzenia napędu do zespołów roboczych dzielą się na górne i dolne; w kosiarkach rotacyjnych górnych układ przeniesienia napędu znajduje się nad zespołami roboczymi, które mają postać bębnów z mocowanymi przegubowo nożykami; w kosiarkach dolnych układ ten znajduje się pod zespołami roboczymi, mającymi najczęściej postać tarcz, na których obwodzie są umieszczone nożyki; obecnie są budowane kosiarki rotacyjne o szer. roboczej do 5 m, a ich wydajność wynosi ok. 6 ha/h; kosiarki rotacyjne o różnej konstrukcji są powszechnie stosowane do koszenia trawników miejskich, w ogrodach, parkach, na działkach rekreacyjnych; zespół tnący najczęściej jest w nich napędzany przez silnik elektr. lub spalinowy.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia