korpusy kadetów
 
Encyklopedia PWN
korpusy kadetów,
szkoły wojsk. różnych typów zakładane w Europie;
XVII–XIX w. typ szkoły oficerskiej; później średnie szkoły ogólnokształcące, przygotowujące kandydatów do szkół oficerskich; w Polsce korpusem kadetów była warsz. Szkoła Rycerska (1765–94); za czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego prywatne korpusy kadetów w Polsce zał.: A. Tyzenhauz w Grodnie (1744–85), K. Radziwiłł w Nieświeżu (1767–84), W. Potocki w Niemirowie (1787–1800), A. Sułkowski w Rydzynie (zał. 1783); w okresie międzywojennym były 3 korpusy kadetów: w Krakowie (potem we Lwowie), w Modlinie (potem w Chełmie) i w Rawiczu; po wojnie istniał do 1956 w Warszawie Korpus Kadetów Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia