korozja wysokotemperaturowa
 
Encyklopedia PWN
korozja wysokotemperaturowa,
niszczenie (degradacja) materiałów w wyniku reakcji zachodzących w podwyższonych i wysokich temperaturach, przebiegające w wyniku oddziaływania materiału ze środowiskiem;
obejmuje wszelkie materiały konstrukcyjne; ochrona przed k.w. to stosowanie nieorg. powłok ochronnych z materiałów projektowanych specjalnie do pracy w wysokich temperaturach (np. superstopy do silników lotn. czy stopy Fe-Cr-Al do zastosowań w grzejnikach).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia