korozja magmowa
 
Encyklopedia PWN
korozja magmowa,
proces rozpuszczania lub nadtapiania przez magmę wcześniej wykrystalizowanych minerałów i fragmentów skał zagarniętych przez magmę (ksenolit);
rozpuszczanie następuje w wyniku zmian składu magmy, np. po dopływie do niej aktywnych chemicznie roztworów hydrotermalnych; nadtapianie jest związane ze wzrostem temperatury magmy, np. wskutek wydzielania ciepła podczas masowej krystalizacji nowych minerałów lub zmiany warunków krystalizacji, np. podczas przemieszczania się magmy; intensywna k.m. prowadzi do resorpcji magmowej, czyli częściowego lub całkowitgo pochłonięcia przez magmę jej składników krystal. lub ksenolitów, pozostałością których są w skałach równolegle ułożone smugi różniące się od otoczenia składem i teksturą, tzw. szliry.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia