kopia
 
Encyklopedia PWN
kopia,
wojsk.
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna w ciężkozbrojnej jeździe rycerskiej, złożona z rycerza i jego zbrojnego pocztu (3–5 ludzi); w wojskach zaciężnych od 2. poł. XV w. odpowiednikiem k. w jeździe był poczet; k. łączono w jednostki organizacyjno-taktyczne jazdy — chorągwie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia