konwencja mocarstw rozbiorowych w sprawie ekstradycji przestępców politycznych 1834
 
Encyklopedia PWN
konwencja mocarstw rozbiorowych w sprawie ekstradycji przestępców politycznych 1834,
porozumienie zawarte między 3 mocarstwami rozbiorowymi (Austria, Prusy i Rosja), nowelizujące przepisy o ekstradycji;
umowa została podpisana po upadku powstania listopadowego 1830–31 i w okresie nasilenia działalności tajnych organizacji polit.; konwencja umożliwiała ścisłą współpracę państw sygnatariuszy w ściganiu „przestępców politycznych” (działaczy niepodległościowej konspiracji, zwłaszcza na ziemiach pol.), m.in. wzajemne ich sobie przekazywanie, jak również wymianę informacji i materiałów śledczych.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia