kontrast
 
Encyklopedia PWN
kontrast
[fr.],
postrzegana względna różnica 2 porównywanych wielkości, np. kontrast luminancji (L) 2 pól obrazu optycznego , często danego pola z jego najbliższym otoczeniem, lub kontrast jasności wynikający z różnicy gęstości optycznej (D) 2 sąsiadujących pól w obrazie fotograficznym.
W technikach informacji obrazowej przyjmuje się też porównanie kontrast reprodukcji (obrazu) — wtedy we wzorach indeksem 2 są oznaczone wielkości odnoszące się do obrazu końcowego, indeksem 1 zaś — do obrazu wyjściowego. W kolorymetrii trójchromatycznej (kolorymetria) kontrast barwowy jest rozumiany jako postrzegana różnica barwności 2 powierzchni, np. 2 sąsiadujących barwnych pól barwnego obrazu fotograficznego ΔE, która — jeśli dane barwy są określane w międzynarodowym układzie kolorymetrycznym CIELab (barw układ), wynosi: . Wielkość ΔE jest również zw. różnicą barwy i służy do oceny poprawności barwy — porównuje się cechy pola w obrazie końcowym do odpowiednika tego pola w obrazie wyjściowym. Im większy jest kontrast porównywanych wielkości, tym łatwiej jest on postrzegany przez człowieka.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia