konotacja
 
Encyklopedia PWN
konotacja
[łac. con˜ ‘razem’, notatio ‘oznaczanie’],
log. sens, znaczenie, treść nazwy, ogół cech współoznaczanych przez nią, tj. takich, ze względu na posiadanie których uznajemy przedmioty za desygnaty danej nazwy;
np. do konotacji nazwy „ciało” należy cecha „przestrzenność”; posiadanie tej właśnie cechy jest warunkiem koniecznym zaliczenia danego bytu do zakresu nazwy „ciało”; termin wprowadzony przez J.S. Milla.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia