konfederacja gołąbska
 
Encyklopedia PWN
konfederacja gołąbska 1672,
zawiązana 16 X 1672 w Gołębiu (powiat puławski) przez pospolite ruszenie szlachty w obronie króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego, pod laską pisarza polnego koronnego S.S. Czarnieckiego, przeciwko stronnictwu profrancuskiemu (tzw. malkontentom, m.in. prymas M. Prażmowski i hetman wielki koronny J. Sobieski), dążącemu do detronizacji króla i osadzenia na tronie Francuza;
konfederacja gołąbska była narzędziem stronnictwa habsburskiego; konfederaci postulowali reformy ograniczające wpływy magnatów na rządy oraz usprawnienia w aparacie administracyjnym; przeciw uchwałom konfederatów hetman J. Sobieski zawiązał 1672 konfederację szczebrzeszyńską; 1673 — pod wpływem toczącej się wojny z Turcją — doszło do pojednania stron.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia