kompozycja
 
Encyklopedia PWN
kompozycja
[łac. compositio ‘złożenie’, ‘układ’],
prawo w średniow. prawie karnym okup uiszczony przez sprawcę przestępstwa w celu uchronienia się przed krwawą zemstą;
wysokość kompozycji zależała od przynależności stanowej ofiary; kompozycja była połączeniem zadośćuczynienia karnego i odszkodowania; z czasem zawierała także element publiczny (grzywna na rzecz władcy); ostatecznie została wyparta przez stosowanie kar publicznych: śmierci i okaleczenia.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia