komparatystyka
 
Encyklopedia PWN
komparatystyka
[łac. comparare ‘porównywać’],
dziedzina nauki o literaturze, ukształtowana w XIX w., zajmująca się badaniem związków między zjawiskami należącymi do różnych literatur nar. (twórczość poszczególnych pisarzy, dzieła, prądy lit., gatunki, style, motywy i tematy);
interesuje się ich związkami genetycznymi (problem tzw. wpływów i zależności), kontaktami literatur, zwłaszcza należących do tego samego kręgu kulturowego, dziejami recepcji twórców i dzieł poza obszarem ich literatury macierzystej (m.in. sprawa przekładów), a także pokrewieństwami typologicznymi niezależnych genetycznych faktów twórczości. K. jest niejednoznacznie rozumiana jako samodzielna dyscyplina takich badań bądź też jako odrębna metodologia pracy literaturoznawczej.
Bibliografia
„Pamiętnik Literacki” 1968, z. 3.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia