komisje parlamentarne
 
Encyklopedia PWN
komisje parlamentarne,
pomocnicze organy parlamentu, złożone z jego członków i przygotowujące projekty decyzji parlamentarnych w dziedzinie ustawodawstwa i kontroli.
Są tworzone w poszczególnych izbach parlamentu (w Polsce — komisje sejmowe i senackie), mogą być też mieszane, np. dla uzgodnienia spornych spraw między izbami; komisje parlamentarne mogą być stałe (istniejące przez całą kadencję), z podziałem zadań opartym na kryterium resortowym (np. komisja spraw zagranicznych) lub funkcjonalnym (np. ustawodawcza, regulaminowa) i nadzwyczajne, utworzone dla rozpatrzenia konkretnej sprawy (komisja mająca dodatkowe uprawnienia w ustalaniu faktów jest nazywana komisją śledczą).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia