komis
 
Encyklopedia PWN
komis
[łac.],
jedna z form pośrednictwa handlowego, umowa, na której podstawie komisant (osoba fizyczna lub prawna) podejmuje się kupna lub sprzedaży ruchomości w zakresie działania swego przedsiębiorstwa, we własnym imieniu, lecz na rachunek komitenta, za wynagrodzeniem (prowizja);
komisant jest osobiście odpowiedzialny wobec kupujących lub sprzedających, osoba komitenta nie jest ujawniona; komisant nie odpowiada za wady rzeczy, jeśli o tym uprzedził kupującego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia