kolumna spirytusowa
 
Encyklopedia PWN
kolumna spirytusowa,
element aparatu odpędowego (destylacyjnego) do odpędu spirytusu surowego (surówki) z odfermentowanego zacieru
kolumna spirytusowa może być umieszczona na kolumnie odpędowej lub obok niej; otrzymany spirytus surowy oczyszcza się (rektyfikuje) w podobnej do kolumny spirytusowej kolumnie rektyfikacyjnej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia