kolumbarium
 
Encyklopedia PWN
kolumbarium
[łac. columbarium ‘gołębnik’],
budowla sepulkralna w starożytnym Rzymie, pełniąca funkcję zbiorowego grobowca;
częściowo lub całkowicie zagłębiona w ziemi, niekiedy kryta nadziemną kopułą, w wewnętrznych ścianach miała rzędy nisz na urny z prochami zmarłych; kolumbaria występowały w I–III w. n.e.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia