kolonia organizmów
 
Encyklopedia PWN
kolonia organizmów,
zool. ścisłe i trwałe skupisko organizmów jednego gat. (np. kolonia koralowców, małżów) lub też czasowe i luźne skupisko zwierząt (np. kolonie lęgowe kormoranów, pingwinów, mew);
odmienną formą kolonii jest tzw. kormus, gdzie osobniki są tak zróżnicowane i przystosowane do określonych funkcji, że nie mogą istnieć samodzielnie (np. kolonie toczka, rurkopławów).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia