kolmatacja
 
Encyklopedia PWN
kolmatacja
[fr.],
namulanie,
osadzanie w porach gruntu i filtrach drobnych cząstek mineralanych lub związków chemicznych, przenoszonych z wodą w procesie filtracji;
efektem kolmatacji jest zmniejszenie przepuszczalności ośr. przewodzącego; kolmatacja dna rzek, kanałów lub zbiorników retencyjnych ogranicza straty wody w wyniku filtracji; kolmatacja jest stosowana do podniesienia poziomu terenu przyrzecznego w celu zmniejszenia uwilgotnienia gleby (jest to możliwe, gdy rzeka niesie duże ilości zawiesin, które w procesie namulania są zatrzymywane); kolmatacja może być stosowana w rekultywacji, np. zwałowisk pokopalnianych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia