kodeks pracy
 
Encyklopedia PWN
kodeks pracy,
reguluje prawa i obowiązki wszystkich pracowników objętych stosunkiem pracy, bez względu na podstawę prawną ich zatrudnienia;
w Polsce obowiązuje kodeks pracy z 1974 (z licznymi zmianami, w tym dużą nowelizacją z 1996).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia