kodeks postępowania administracyjnego
 
Encyklopedia PWN
kodeks postępowania administracyjnego,
reguluje postępowanie przed organami administracji w związku z wydawaniem decyzji administracyjnych i zaskarżaniem ich do Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz rozstrzyganie sporów o właściwość;
w Polsce obowiązuje kodeks postępowania administracyjnego z 1960 (zmiany w latach 80. i 90.).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia