klirens nerkowy
 
Encyklopedia PWN
klirens nerkowy,
współczynnik oczyszczania osocza krwi;
liczba określająca objętość osocza krwi (w ml), która, przepływając w ciągu 1 min przez nerki, zostaje oczyszczona z określonej ilości jakiejś substancji (w mg). Klirens nerkowy oblicza się ze wzoru: k.n. = (cm/co) · V, gdzie cm — stężenie substancji w moczu (mg/ml), co — stężenie substancji w osoczu (mg/ml), V — objętość wydalanego moczu (ml/min); klirens nerkowy substancji, które ulegają całkowicie wchłanianiu zwrotnemu w kanalikach nerkowych, np. glukozy, wynosi 0 ml/min, natomiast inuliny, która wstrzyknięta do krwi całkowicie przechodzi do moczu, wynosi średnio 125 ml/min, czyli odpowiada wielkości przesączania kłębuszkowego (tj. objętości tzw. moczu pierwotnego); określenie klirensu nerkowego różnych substancji, np. kreatyniny (k.n. = 120 ml/min), ma duże znaczenie w diagnostyce chorób nerek.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia