klauzula wykonalności
 
Encyklopedia PWN
klauzula wykonalności,
prawo stwierdzenie przez sąd, że tytuł egzekucyjny nadaje się do wykonania;
wskazuje dłużnika, wierzyciela i przedmioty podlegające egzekucji.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia