klaryski
 
Encyklopedia PWN
klaryski, Zakon Świętej Klary, Ordo Sanctae Clarae (OSC),
żeński zakon katolicki, założony 1212 w Asyżu przez św. Franciszka i św. Klarę,
o regule zatwierdzonej ostatecznie 1263 przez papieża Urbana IV (II zakon św. Franciszka), w Polsce od 1245, pierwsze opactwa założonego przez członkinie dynastii piastowskiej w Zawichoście (błogosławiona Salomea), Starym Sączu (błogosławiona Kinga), Gnieźnie (błogosławiona Jolenta); w XIX w. kasata większości polskich klasztorów; zabytki architektury sakralnej: romańskiej (Kraków), gotyckiej (Wrocław) i barokowej.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Kraków, kościół Klarysek pw. Św. Andrzeja .fot. P. Jamski/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Stary Sącz, klasztor Klarysek fot. J. Morek/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Franciszek z Asyżu fot. Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia