kiejdańska ugoda
 
Encyklopedia PWN
kiejdańska ugoda 1655,
układ zawarty 20 X 1655 w Kiejdanach między Szwedami a hetmanem J. Radziwiłłem oraz przedstawicielami szlachty, przewidujący związanie Wielkiego Księstwa Litewskiego ze Szwecją i zerwanie unii z Polską.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia