kazuistyka
 
Encyklopedia PWN
kazuistyka
[łac. casus ‘przypadek’],
prawo:
1) metoda przyjmująca jako zasadniczy kierunek badań prawoznawstwa rozpatrywanie konkretnych przypadków prawnych (kazusów, precedensów); także technika prawodawcza polegająca na formułowaniu przepisów szczegółowo określających stany faktyczne;
2) w katol. teologii moralnej zasada (wypracowana w XVII i XVIII w.) uwzględniania przy stosowaniu ogólnych norm moralnych także specyfiki przypadków szczegółowych; wg potocznej opinii bywała nadużywana dla uchylenia się od zobowiązań moralnych;
3) med. metoda omawiania i rozpatrywania przypadków chorobowych oparta na szczegółowej analizie historii choroby.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia