katenacja
 
Encyklopedia PWN
katenacja
[łac.],
powstawanie wiązań chem. między atomami tego samego pierwiastka;
np. wiązań siarka–siarka: –S–S–S–, węgiel–węgiel: –C–C–; terminem tym określa się także zamykanie pierścieni jednego na drugim (oparte na samoorganizacji cząsteczek) prowadzące do katenanów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia