kategorie językowe
 
Encyklopedia PWN
kategorie językowe,
zbiór form (klasa) pełniących tę samą funkcję w systemie językowym;
np. przez kategorie leksykalne i semantyczne rozumie się klasy wyrazów wykazujących wspólne cechy znaczeniowe, np. kategoria konkretności obejmuje rzeczowniki konkretne, kategoria żywotności — rzeczowniki żywotne itd.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia