kategoria użytkowa gleby
 
Encyklopedia PWN
kategoria użytkowa gleby,
gleby występujące na danym terenie użytkowane w podobny sposób;
do tej samej k.u.g. mogą należeć różne jednostki systematyczne gleb; np. gleby leśne, uprawne, łąkowe.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia