kasztanowata maść
 
Encyklopedia PWN
kasztanowata maść, maść cisawa,
rudobrązowe (w różnych odcieniach) ubarwienie sierści konia;
grzywa i ogon tej samej lub jaśniejszej barwy; rozróżnia się maść: jasnokasztanowatą — sierść żółtaworuda, grzywa i ogon jaśniejsze, niekiedy całkiem jasne, tzw. konopiaste; ciemnokasztanowatą — sierść ciemnoruda, niekiedy w tonie brunatnorudym (czekoladowym), grzywa i ogon tej samej barwy; brudnokasztanowatą — sierść ciemnoruda, grzywa i ogon jaśniejsze; złotokasztanowatą — sierść ruda z metalicznym połyskiem.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia