kartogram
 
Encyklopedia PWN
kartogram
[gr.],
mapa przedstawiająca dane statyst. dotyczące określonego zjawiska (np. gęstości zaludnienia, stopnia zalesienia lub uprzemysłowienia), odnoszące się do danego obszaru, podzielonego na mniejsze pola (przeważnie jednostki administracyjne), zw. polami odniesienia.
Dane grupuje się w klasy (zwykle nie więcej niż 10), a klasom przypisuje się różne barwy lub desenie, którymi pokrywa się odpowiednie pola na mapie; w obrębie pola o danej barwie lub deseniu natężenie zjawiska traktuje się jako jednorodne.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia