kartograficzna generalizacja
 
Encyklopedia PWN
kartograficzna generalizacja,
celowy wybór i uproszczenie treści mapy z podkreśleniem charakterystycznych cech przedstawionego obszaru lub zjawiska.
Konieczność g.k. wynika z ograniczonej powierzchni mapy, malejącej wraz ze zmniejszaniem jej skali, oraz z różnego przeznaczenia (np. g.k. mapy szkolnej powinna być inna niż mapy turyst.) lub sposobu użytkowania map (np. mapy ścienne na ogół wymagają większej generalizacji). Rozróżnia się generalizację ilościową (np. pominięcie mniejszych miast, drugorzędnych linii kol.) oraz jakościową (np. pominięcie rodzajów lasów, a oznaczenie tylko ich występowania). G.k. jest uważana za proces subiektywny, wymagający dobrej znajomości tematu przedstawionego na mapie. Rozwijają się komputerowe sposoby g.k. (gł. przy sporządzaniu planów i map w dużych skalach).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia