karlsbadzkie postanowienia
 
Encyklopedia PWN
karlsbadzkie postanowienia,
uchwały zjazdu ministrów państw Związku Niemieckiego, zorganizowanego 6–31 VIII 1819 w Karlsbadzie (ob. Karlowe Wary) z inicjatywy K. Metternicha;
miały na celu zdławienie ruchu narodowego i demokratycznego szerzącego się w Niemczech po 1815 (m.in. rozwiązanie stowarzyszeń studenckich, zaostrzenie cenzury prasowej, aresztowania, represje); postanowienia karlsbadzkie obowiązywały do 1848.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia