karencja
 
Encyklopedia PWN
karencja
[łac.]:
1) odłożenie na termin późniejszy, wstrzymanie, okres wyczekiwania;
2) prawo w ubezpieczeniu okres między zawarciem umowy ubezpieczeniowej, a powstaniem prawa do świadczeń; w tym czasie zakład ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody losowe; występuje przede wszystkim w dobrowolnym ubezpieczeniu zwierząt od padnięcia oraz w dobrowolnym ubezpieczeniu na wypadek śmierci; w stosunkach kredytowych — okres między uzyskaniem kredytu a terminem wpłacenia pierwszej raty.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia