kaptaż rzeczny
 
Encyklopedia PWN
kaptaż rzeczny, przeciągnięcie,
przechwycenie górnego odcinka rzeki słabiej erodującej, o mniejszym spadku, przez rzekę aktywniejszą;
zachodzi gł. wskutek silniejszej erozji wstecznej jednej z rzek, spowodowanej jej większym spadkiem pod wpływem obniżenia się bazy erozyjnej; prowadzi do przecięcia wododziału i do powstania przełomu rzecznego; o dokonanym kaptażu świadczy opuszczona przez rzekę, często zabagniona część doliny oraz silny zakręt rzeki; przykładem k.rz. jest kaptaż części Mozy przez Mozelę (powyżej m. Toul); w Polsce — kaptaż Pokrzywianki przez Czarną Nidę.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia