kapitalizm ludowy
 
Encyklopedia PWN
kapitalizm ludowy,
koncepcja powstała w latach 50. w USA, zyskała popularność w Europie Zachodniej, gdzie partie konserwatywne (w Wielkiej Brytanii, Szwecji) oraz chrześcijańsko-demokratyczne (w RFN, Austrii) wprowadziły ją do swych programów;
głosiła potrzebę dokonania przeobrażeń w stosunkach cechujących kapitalizm przez upowszechnienie własności wśród pracobiorców (za pośrednictwem akcji, spółek lokacyjnych i obligacji), co łączyłoby się z partycypacją pracobiorców w zyskach przedsiębiorstwa; upowszechnienie własności umożliwi pracobiorcom wpływ na zarządzanie zakładami pracy.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia