kanonik
 
Encyklopedia PWN
kanonik
[łac. canonicus < canon ‘prawidło’, ‘norma’ < gr. kanṓn ‘pręt mierniczy’],
w Kościele katol. i niektórych Kościołach nar. (np. anglikańskim) członek kapituły przy kościele katedralnym lub kolegiackim;
kanonik zwykły jest mianowany przez biskupa, natomiast kanonik prałat przez papieża; do uprawnień kanonika należą m.in. prawo głosu w kapitule oraz uczestnictwo w kolegialnym zarządzaniu diecezją po śmierci biskupa.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia