kampanologia
 
Encyklopedia PWN
kampanologia
[łac. campana ‘dzwon’, ‘dzwonek’, gr. lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
powszechnie rozumiana jako nauka o dzwonach;
terminu tego użył po raz pierwszy Johann Gottfried Hahn. Dyscyplina ta zajmuje się wyrobem dzwonów, naprawami, ornamentyką, historią, akustyką, przeznaczeniem, sposobami na wydobywanie dźwięku. Kampanologia łączy ze sobą wiele płaszczyzn naukowych m.in. historię, fizykę, metalurgię, muzykologię, kulturoznawstwo, literaturę, numizmatykę, epigrafikę i paleografie oraz niekiedy sfragistykę.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia