kaloria
 
Encyklopedia PWN
kaloria
[łac. calor ‘ciepło’],
cal,
dawna jednostka ilości ciepła;
jest to ilość ciepła potrzebna do ogrzania 1 g wody o 1°C; pod ustalonym ciśnieniem wielkość kalorii zależy od temperatury; 1929 wprowadzono kalorię międzynarodową, pod ciśnieniem 1 atm 1 calint = 1 cal = 4,1868 J; w Polsce do 1966 obowiązywała tzw. kaloria 15-stopniowa, definiowana jako ilość ciepła potrzebna do ogrzania (pod ciśnieniem 1 atm) 1 g czystej wody o 1°C w przedziale temperatury 14,5–15,5°C; 1 cal15 = 4,1855 J.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia