kafir
 
Encyklopedia PWN
kafir,
arab.
kāfir,
w islamie niewierny, człowiek nie wierzący w Boga;
termin ten przez niektórych teologów jest stosowany jedynie wobec politeistów, w zasadzie jednak obejmuje wszystkich niemuzułmanów, a także odstępców od islamu; wśród k. szczególne, uprzywilejowane miejsce mają „ludy księgi”, które przez płacenie pogłównego (dżizja) stają się „podopiecznymi” muzułmanów; niektóre skrajne ugrupowania uznają za k. także muzułmanów nie podzielających ich poglądów; prawdopodobnie od słowa „kafir” pochodzi eur. giaur.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia