„jeździec na gapę”
 
Encyklopedia PWN
„jeździec na gapę”,
ekon. członek grupy społecznej, który partycypuje w korzyściach wynikających z przynależności do grupy, ale uchyla się od ponoszenia związanych z tym kosztów;
w ekonomicznej teorii grup społecznych twierdzi się, że małe grupy są bardziej efektywne w osiąganiu swoich celów, gdyż mogą skutecznie eliminować „„jeźdźców na gapę””; duże grupy są nieskuteczne, ponieważ trudno w nich zidentyfikować „„jeźdźców na gapę””, dlatego muszą ponosić niewspółmiernie wysokie koszty organizacji; jeżeli indywidualne koszty przekroczą indywidualne korzyści z przynależności do grupy, nie będzie ona zdolna do działania, np. konsumenci cukru w Polsce, będący dużą grupą społeczną, w latach 90. nie byli w stanie przeciwstawić się dążeniom producentów cukru (mała grupa społeczna) do uzyskania pozycji monopolistycznej; skutkiem tego były niekorzystne dla konsumentów ceny cukru, znacznie wyższe od cen światowych.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia