jenieckie osady
 
Encyklopedia PWN
jenieckie osady,
we wczesnym średniowieczu w środkowej Europie wsie przymusowo zasiedlane jeńcami i brańcami uprowadzanymi podczas wojen;
tworzone na polecenie władcy, zwłaszcza w X–XII w. w celu poprawy zagospodarowania własnego kraju; w Polsce ich reliktem są takie nazwy miejscowości, jak Czechy, Morawy, Pieczeniegi, Prusy, Ślęzany czy Węgrzce.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia