jasa
 
Encyklopedia PWN
jasa,
zbiór praw mongolskich spisywany od 1206 na polecenie Czyngis-chana;
gromadziła precedensy sądowe, oparte częściowo na zwyczajowym prawie mongolskim; oryginał j. nie zachował się i jest znany fragmentarycznie z odpisów perskich, arabskich i armeńskich; po śmierci Czyngis-chana uzupełniana i częściowo zmieniana; obowiązywała na ziemiach podbitych przez Mongołów oraz w Egipcie za panowania dyn. Mameluków.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia