izby przemysłowo-handlowe
 
Encyklopedia PWN
izby przemysłowo-handlowe,
w Polsce terytorialne organizacje samorządu gospodarczego mające osobowość prawną, powoływane decyzją administracyjną przez Radę Ministrów i działające na podstawie rozporządzenia Prezydenta RP z 15 VII 1927 oraz statutu odrębnego dla każdej izby;
funkcjonowały do 1950, początkowo skupiały wszystkie podmioty gospodarcze, później — należące wyłącznie do sektora nieuspołecznionego; do ich zadań należało reprezentowanie interesów przemysłu i handlu; miały szerokie, ustawowo określone kompetencje w reprezentowaniu tych podmiotów i zawiadywaniu ich sprawami; były zrzeszone w Związku Izb Przemysłowo-Handlowych; obecnie funkcje organizacji samorządu gospodarczego pełnią izby gospodarcze.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia