iustitia
 
Encyklopedia PWN
iustitia
[łac., ‘sprawiedliwość’],
pojęcie ukształtowane w Rzymie pod wpływem filozofii gr., gł. stoickiej;
Rzymianie, próbując zdefiniować pojęcie prawa, często odwoływali się do idei sprawiedliwości, w której łączyli normy prawne z moralnymi; takie nawiązanie znalazło się w tekście prawnika rzym. Ulpiana, zamieszczonym w Digestach ces. Justyniana I Wielkiego, w którym podał on źródłosłów terminu „prawo”; wg Ulpiana termin prawo (łac. ius) wywodzi się od sprawiedliwości (łac. iustitia); w innej części Digestów Ulpian zdefiniował sprawiedliwość jako zagwarantowanie każdemu jego prawa (iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia